RAHULAN ALUEEN KYLÄT

 • 31.3.2017

https://jarvisaimaa.fi/alue/aurinkolahdentie-juva/

 

Juvalta tontteja halvalla läheltä Rahulaa! Hieno esimerkki naapurikunnalta miten houkutella asukkaita "maalle".

 

 • 13.3.2017

Erittäin mielenkiintoinen käänne tapahtunut. AVI kantelun vastineessa kaupunginjohto sanoo näin:

"
Toisin kuin Anttonen ja Kankainen kantelussaan väittävät, ei palveluverkkoselvityksissä esitetyissä laskelmissa ole esitetty, että esim. Rahulan koulun lakkauttaminen säästää Mikkelille 150.000 euroa. Säästö on laskettu sivistystoimelle ja sen alaiselle varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalueelle.

"

Eli nyt ollaan pakotettuna myöntämään, ettei Mikkeli säästä vaan yksittäinen tulosalue. Julkisuuteen on kuitenkin annettu tietoja siitä miten "yhden koulun hintalappu on 150 000€". 

 

 • 16.12.2016

Julkisuuteen tuotu esille, miten sivistystoimi olisi tehnyt lapsivaikutusarvioinnin. Sellainen toimitettiin tosiaan. Lyhyesti todettakoon, että siinä ei puhuta lapsista. Siinä puhutaan euroista.

Toiseksikaan se ei täytä mitenkään lapsivaikutusarvioinnin vaatimuksia. Siinä ei ole konsultoitu eri alojen ammattilaisia eikä dokumentissa käy ilmi ketään toimijaa. Dokumentin nimi on kuitenkin "Lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä/ Rahulan koulun yhdistäminen Sairilan kouluun"

Dokumentit tehty kaksi viikkoa meidän tekemän kantelun jälkeen, katso liitteenä oleva kuva.

Ihastjärven dokumentti on tehty 2 minuuttia Rahulan jälkeen, samaan dokumenttiin, luvut vain vaihdettu.
Huomatkaa kuvakaappauksesta miten Ihastjärven yksi kappale käsittelee vahingossa Rahulaa. Tuolla paljastuu miten huolella tehtyä työtä! Eli tämä todistaa myös aukottomasti miten Ihastjärvi tehty Rahulan jälkeen samaan pohjaan. Nyt on siellä valmis pohja millä voi tehdä lapsivaikutusarvioinnit mihin vaan kouluun Mikkelissä.

Arvioinnissa pitäisi olla mukana huoltajat. Kuulemma kuulemistilaisuus oli se tilaisuus. Siis lain mukaan jokainen lapsi pitäisi käsitellä yksilöllisesti, miettiä jokaisen koulukyyti yksilöllisesti, valvonta, luokkakoot ja jokaista vanhempaa pitäisi kuulla tai antaa siihen mahdollisuus yksillöllisesti.

Viimeinen kuvakaappaus plagiointitarkastuksen jälkeen. Lopputulos 60% plagioitu, käytännössä kaksi ensimmäistä sivua kokonaan. Loput valmiita lukutietoja ja sitten muut omia tuntemuksia. Eli sisältö löytyy googlella ja Mikkelin omista numerotiedoista, viimeinen sivu omaa tuotosta, missä todetaan miten Sairilan koulu olisi tulevaisuudessa kylän sydän ja kokoontumispaikka. Eli eikun heijastinliivejä ostamaan, lapsemme menevät luistelemaan iltaisin uuteen kylän sydämeen 5-tien vartta pitkin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 28.11

Koulu jatkaa toimintaansa! Yksimielinen kanta saatiin kaupunginhallituksessa.

 

Koulun lakkauttaminen tulisi maksamaan kaupungille kymmeniä tuhansia euroja vuosittain, koska koulun kulut on näytetty olevan vain n. 30 000€ mutta koulukyytikustannukset lisääntyisivät moninkertaisiksi. Päättäjät ymmärsivät tämän ja haluamme tuoda kiitoksen sille, että he tarkastelivat asiaa ilman tunnetta järkiperusteilla!

Rahulan alueen asukkaat ja pienet koululaiset nykyiset ja tulevat kiittävät sydämestään!

 

 • 5.11.2016 tehty korjaava juttu länkkärille:

 

Haluaisimme tuoda esille todellisia syitä kantelumme tekemiselle aluehallintovirastoon liittyen Rahulan kouluun.

Emme olisi ryhtyneet tähän ellei meillä olisi todisteita ja painavia syitä.

1. On esitetty julkisuuteen, että koulun lakkauttaminen säästää 150 000€. Tästä suurin menoerä on koulun sisäinen vuokra 114 000€ vuodessa. Tutkimme tilinpäätöstietoja ja huomasimme kiinteistön todellisten kulujen olevan vain n. 30 000€. Tämä tieto tuli meille suurena yllätyksenä. Mistä puuttuva n. 85 000€ johtuu?

Lyhyesti kerrottuna tämä johtuu vuokramallista, mikä on käytössä mm Mikkelissä. Vuokrat tasataan neliöiden mukaan kaikille kouluille. Kun vaikkapa Anttolaa korjataan suurilla summilla, jaetaan kulu muiden yksiköiden kanssa. Tämän tosiasian voi kuka tahansa kuntalainen tarkastaa pyytämällä koulujen vuokratiedot. Esim. Anttolassa vuokran pitäisi olla moninkertainen nykyiseen jos Anttola maksaisi omalla vuokrallaan menneet ja tulevat remontit ja rakennustyöt. Mutta näin ei ole, vaan jokainen yksikkö osallistuu remontin kuluihin.

Mikä tässä merkittävää on se, että jos Rahulan koulu lakkaa, ei tuo 85 000€ ole suinkaan säästöä kaupungille, vaan se yksinkertaisesti lankeaa tasattuna muille yksiköille. Edelleenkin muita kouluja pitää kunnostaa ja tässä maksajina olisivat muut jäljelle jäävät koulut.

2. Koulukyydit on suunniteltu tulevaisuudessa niin, että jopa 70 lasta odottaisi ilman valvontaa Rahulan koulun tyhjällä pihalla jatkokyytiä. Mukana myös 5-6-vuotiaat eskarilaiset. Lapset tuotaisiin autiolle koululle ja sieltä kuljetettaisiin uusilla kyydeillä Sairilaan. Tämä ei ole mitenkään realistista eikä lain eikä lapsen edun mukaista. Käytännössä kymmenille lapsille pitäisikin järjestää suora taksikyyti ja tämä toisi merkittäviä lisäkuluja. Kaikki lapset siis tarvitsisivat kuljetusta Rahulan koulun lakatessa.

3. Emme ole ainakaan tietoisia tehdyistä lain vaatimista selvityksistä, mitkä on tehtävä ennen koulun lakkauttamispäätöstä kuten lapsivaikutusarviointia.

Voimme näyttää kaiken tämän toteen ja myös ylin virkamiesjohto tiedostaa tämän sekä on myöntänyt sen. Näiden perusteiden vuoksi väitämme, että koulun lakkauttaminen toisi kaupungille lisäkuluja ei säästöä. Haemme veronmaksajien ja lasten etua sekä muutosta toimintatapaan: ensin tutkitaan ja sitten tehdään päätökset.

 

 

 • 1.11.2016

LÄHETETTY PÄÄTTÄJILLE. Lautakunta teki päätöksensä 7-0 Rahulan säilyttämisen puolesta. Nyt vuorossa hallitus ja sitten valtuusto.

 

 

Hei arvoisa päättäjä!


Kertaus Rahulan koulun tilanteesta lopullisen päätöksenteon tueksi:


1.    Juva yhteistyö.
Nyt joillekin on saattanut tulla ajatus, että Rahulan koulun ainoa pelastus voisi olla Juva-yhteistyö. Tämä ei tietenkään ole näin mustavalkoinen asia. Rahulan koulun säilyttämiselle löytyy todelliset perusteet sisäisessä vuokrassa ja koulukyydeissä. Juvan yhteistyön mallia ei ole selvitetty kattavasti, vaikka näin tuodaankin esille. Julkisuuteen on kerrottu, että yhteydenottoja ei ole tullut vanhemmilta, koulun vaihtoon toisen kunnan puolelle. Rahulassa ja Juvan Kuosmalassa on omat toimivat koulut, joihin oppilaiden huoltajat ovat tyytyväisiä, joten yhteydenottoja ei tästä syystä vielä ole. Yhteistyöajatus lähteekin siitä mallista, että vähintään toinen näistä kouluista täytyy säästää ja siihen tarvitaan kuntien välistä, aitoa, yhteistyötä.

2.    Koulukyydit.
Sivistystoimen koulukyytien kustannusten nousua arvioivat laskelmat perustuvat virheelliseen laskentamalliin. Mallissa oppilaat tulisivat edelleen Rahulan koulun pihaan, odottaisivat siellä ja jatkaisivat Sairilaan siirtokuljetuksena. Laskentamalli ei tuo esille todellisia kuljetuskustannuksia ja myös tämän Sivistystoimi samassa laskelmassaan toteaa ja myöntävät, ettei todellisia kuluja voida etukäteen laskea. Lisäksi laaja Rahulan koulunkäyntialue luo jo nyt haasteita, lakisääteisessä max. 2,5 tunnin koulumatka ajan rajassa pysymisessä. Tilanne ei lainkaan helpottaisi Rahulan koulun lakatessa, kun kaikki alueen lapset kuljetettaisiin Sairilaan ja yhä useammat kauempaa tulevat lapset jouduttaisiin kuljettamaan kalliilla, suorilla, kyydeillä aika rajoitteiden vuoksi. Tämä tulisi lisäämään kaupungin kuluja huomattavasti enemmän, kun virheellinen laskentamalli osoittaa.

3.    Sisäinen vuokra.
Olemme erittäin kiitollisia, että vihdoin tämä puoli on sisäistetty ja selvitetty! Tekninen johtaja Jouni Riihelä totesikin, ettei nykyisiä vuokralukuja voida käyttää poliittisessa päätöksenteossa. Kysyessämme, voisiko Rahulan koulun tapauksessa vuokran muuttaa todellisuutta vastaavaksi, hän kommentoi: "Meillä on kiinteistötoiminnassa laskentamallit ja prosessit, joille on peruskaavat olemassa, eikä niitä voi tapauskohtaisesti aina uudeksi muuttaa." Lisäksi hän on todennut, että vuokrat tasataan kouluille neliöiden mukaan. Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen myös totesi, ettei vuokrameno 114 000€ /vuodessa, tuo säästöä Mikkelin kaupungille, vaan sivistystoimelle.


Toisin sanoen, summattuna, tilanne, jossa Tekninen johtaja toteaa, ettei Sivistystoimen esittämiä lukuja voida käyttää päätöksenteossa ja sivistystoimenjohtaja myöntää, että vuokramenot eivät tuo Mikkelille säästöä. Tähän vielä yhdistettynä tilanne, että koulukyytien kustannusnousua ei Sivistystoimessa pystytä laskemaan etukäteen, vie täysin pohjan pois Rahulan koulun lakkautuksesta haettavilta säästöiltä.

Nyt ollaan kuitenkin siinä reaalitilanteessa, että säästöjä pitäisi saada. Ihmettelemme kovasti miksi kaupunkialueen kouluissa resursseja näytetään tuhlattavan, eikä niihin voida esim. yhdysluokkia perustaa, vaikka se toisi selviä säästöjä tiettyjen koulujen kohdalla.
Olisikohan jo aika asettaa kaikki Mikkelin kaupungin koulut tasa-arvoiseen asemaan resursseja jaettaessa…


Faktat ovat 100-0 Rahulan koulun puolella, ne ovat kiistattomat ja olemme aivan valtavan kiitollisia, että yli puoluerajojen asiassa tuntuu löytyvän sitä kuuluisaa maalaisjärkeä. Nyt tarvitaankin pitkäjänteisiä päätöksiä ja vihdoin työrauhaa Rahulaan. 
 

 

 • 15.9

Välitetty päättäjille seuraava kirjelmä, mikä aiheutti vilkasta keskustelua.

LIITE

 

 

 • 18.8

Esitimme 10 kysymystä sivistystoimelle ja saimme nopeasti vastaukset. 9/10 vastauksesta tyydytti meitä, joten asian voi jättää tähän. Asiat luvattiin korjata ja jatkossa lapsilla pitäisi olla turvallinen alku esikouluun.

 

LIITE päättäjille asiasta

 

 

 • 11.8

Koulut ja eskari alkoi. Reilu 10 eskaria aloitti eskarin Sairilan koululla. Onnea heille!

 

Mielenkiintoisena ja todella ikävänä asiana todettava miten täysin epäonnistuneesti jälleen kaupunki on hoitanut koulukyydit. Kenellekään vanhemalle ei tiedoitettu mitenkään koulukyydeistä. 5-vuotiaat oli kaupungin suunnitelmien mukaan laitettu tekemään mm. vaihtoja ilman valvontaa eikä ketään aikuista ollut ottamassa lapsia vastaan koululla!

Osa lapsista kävelee 2 km matkoja yksin ison tien varteen odottamaan linja-autoa, ilman valvontaa luottaen siihen että sellainen tulee. Vanhemmille sanottiin, että oletteko ajatelleet ostaa lapsellenne kännykän niin hän voi soittaa jos vahingossa joutuukin jonnekin muualle. Siis 5-vuotiaalle pitäisi ostaa kännykkä jos hän löytääkin itsensä bussivarikolta.

Todettiin esimiesten taholta, että "eihän yksi päivä niin vakava ole". Kertoo kaiken lapsiystävällisyydestä ja täydestä kylmyydestä pieniä ihmisiä kohtaan! Tuo yksi päivä oli meidän monien lasten ENSIMMÄINEN koulupäivä jota oltiin odotettu! Kuka voi ajatella, että ei yksi päivä mitään haittaa, ihmiselämä on sellainen että siinä ei voi mokata kertaakaan, vaan aina on onnistuttava ja tämä varsinkin pienten lasten kohdalla. Ja mitä tulee tuohon ensimmäinen päivä, niin vielä tänään toisena päivänä ei kyydeistä tietänyt moni vanhempi mitään eikä heille oltu ilmoitettu. 

Kaikilla eskarilaisilla kyydit vähintään 2 tuntia, tästä lain sallimasta POIKKEUSTILANTEESTA on tullut Mikkelissä vakiokäytäntö.

Ajatelkaa kun 10 eskaria saa täyden kaaoksen aikaan, mitä tapahtuu jos koulu+eskari+ylä-asteen lapset lähtevät koulutielle koulukyydeillä näin huonolla organisoinnilla ja miten kalliiksi se tulee! 

Myös päättäjille tiedoksi, että Rahulan koulua ei lakkauteta edes tämän kyytiasian vuoksi. Lapsemme eivät tule odottamaan minuuttiakaan valvomatta syöttöliikennettä kuten on suunniteltu. Vaadimme kaikille lapsille suoran koulukyydin ja meillä on AVI:n ohjeiden mukaan täysi oikeus tähän. Tällainen tulisi maksamaan reilusti yli 200 000€ kaupungille kun koulun lakkauttaminen säästäisi 50 000€ enintään. Puhumattakaan kaikesta SOTE-menojen suurista kasvuista.

 

 • 3.8

Vähän lomailtu ja nyt laitettu aloite, missä puututaan koulun sisäiseen vuokraan.


Mikkelin kaupunki maksaa vuokraa Rahulan koulusta itselleen 112900€/vuosi, josta
ylläpitovuokraa on n. 25000€ ja loput n. 87000€ pääomavuokraa. Eli kaupunki laskuttaa siis opetustoimelta rahaa kiinteistöistä ja siten opetustoimi on pakotettu lakkauttamaan kouluja, jotta vuokrakulut katoaisi.
 

Lähetimme aloitteen, missä sisäinen vuokra laskettaisiin todelliseksi ja koulu saataisiin pyörimään nollatuloksella ja että aktiiviset neuvottelut aloitettaisiin Juvan kunnan kanssa.

 

ALOITE

 

liite1

liite2

 

 

 

 

 • 29.6

Juvan päättäjien kanssa käyty keskustelua Siikakoski-Mikkeli vetovoimasta ja mahdollisuudesta Juvan ostaa Rahulan koulu. Aika houkutteleva tuo Siikakoski uuden tien myötä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 13.6

Kova kuhina lehtijutuista:

 

http://www.lansi-savo.fi/mielipide/lukijoilta/mielipide-viela-rahulan-kylakoulusta-344083

 

http://reijopaunonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/218439-kunnan-operointi-toisen-kunnan-sisalla

 

 

 • 6.6.2016

Lähetetty kirjelmä Juvan päättäjille tutkintalinjasta, että Juvan kunta ostaisi Rahulan koulun.

 

liitteet:

KIRJELMÄ

KARTTA

KASVUENNUSTE

 

 • 23.5.2016

Juvan kunnan kanssa käyty monen tunnin neuvotteluja. Asiat edistyvät ja eri vaihtoehtoja selvitetään aktiivisesti. Selvennyksenä, Mikkelin kaupunki ei ole käynyt neuvotteluja vaan meidän on täytynyt aloittaa ne itse. Näitä neuvotteluja on käyty jo n. kolmen kuukauden ajan.

Kuitenkin nyt on kuulunut myös viestiä, että tietyt tahot ovat myös aloittamassa neuvotteluja mikä on hienoa asia.

 

 

 • 18.5 Pidetty kyläkokous. Lehdistölle lähetetty tiedote:

 

Julkaisuvapaa tiedote 18.5.2016


 

Rahulan alueella ei anneta periksi


 

Mikkelissä paljon puhuttaneet säästöt kohdistuvat vahvasti haja-asutusalueiden palveluihin ja erityisesti kouluihin. Rahulalaiset ovat aktiivisesti puolustaneet kouluaan ja etsineet ratkaisuja jatkon turvaamiseksi. Kylällä kokoonnuttiinkin yhteiseen kyläkokoukseen ja esillä olikin lakkautusuhan alla oleva koulu, jonka jatkoa kylä vahvasti tukee.

Yleinen harhaluulo, että koulua oltaisiin lakkauttamassa oppilaspulan vuoksi, ei pidä paikkaansa, sillä Rahulan koulun oppilasennuste on erittäin vakaa. Rahulan koulu on myös kustannustehokkuudeltaan reilusti alle Mikkelin koulujen keskiarvon. Kyläläisten onkin vaikea ymmärtää lakkautusuhkaa, kun faktat eivät sitä puolla.

Esiin on vahvasti noussut yhteistyö Juvan kunnan kanssa ja oppilaiden liikkuminen yli kuntarajojen. Rahulan koulun ja Juvan puolella sijaitsevan Kuosmalan koulun välille onkin mietitty vaihtoehtoja laadukkaan opetuksen turvaamiseksi. Juvan ja Mikkelin välisille laajoille alueille molempien koulujen mahdollinen lakkautus olisikin todella suuri menetys. Asiasta on käyty keskustelua niin koulujen oppilaiden huoltajien kesken, kuin myös Juvan päättäjien kanssa. Koulukyydit kustannettaisiin valtionavuilla, mitkä siirtyisivät Juvalle niiden lasten osalta, jotka siirtyisivät Kuosmalaan. Toisena vaihtoehtona pidetään Kuosmalan oppilaiden mahdollista siirtymistä Rahulaan, jos Juva päättäisi luopua Kuosmalan koulusta. Tämä vaatisi nyt Mikkelin kaupunginjohtajan Timo Halosen aiemmin rahulalaisille lupaamia neuvotteluja.

Ensi vuonna alkava 5-tien remontti muuttaa koko Visulahti-Sairila-alueen vetovoimaa, jolloin Sairilan koulun tilat voivat käydä nopeastikin ahtaiksi. Tällöin Sairilan koulu voi vaatia miljoonilla euroilla laajennusta ja remonttia. Kylällä toivotaankin nyt tehtävän päätöksiä pidemmän kuin yhden vuoden tähtäimellä.

Rahulassa ollaan valmiita taistelemaan myös kyläläisten ahkerasti käyttämien liikuntatilojen puolesta ja uusia ajatuksia liikuntamahdollisuuksien kehittämiseksi tuli useita. Mikkelissä käynnissä oleva liikkumisen unelmavuosi onkin toteutunut jo vuosien ajan Rahulassa ja kyläläiset ovatkin hyvin aktiivisia liikkumaan.

Tilaisuudessa esiteltiin kylän oma tonttipörssi sekä uudet verkkosivut www.rahulankylä.fi, joita tullaan aktiivisesti ylläpitämään.

Tilaisuudessa paikalla oli myös kaupungin päättäjiä kertomassa näkemyksistään.

Lopuksi tilaisuudessa oli makkaratarjoilu ja hyvässä hengessä nautittiin kauniista kesäillasta.


 


 

Lisätietoja:

Juha Anttonen 0440-178889 tai Mikko Kankainen 044-3539571

Rahulan koulun neuvottelukunta

 

 

MUUTAMA KUVA TAPAHTUMASTA:

https://www.dropbox.com/sh/yg2gu3dfc44f7c7/AABUL41SbxP-OGk3gv1zLXh5a?dl=0

 

 

 

 • 18.4 Keskusteltu Kuosmalan alueen lasten vanhempien kanssa hyvässä hengessä kylien ja koulujen yhteistyöstä. 

 

 

Koulutilanne - päivitetty 14.4.2016

 

 • Rahulan koulu sai lisäaikaa vuoteen 2017 asti selvin äänin. Rahulan koulun neuvottelukunta on selvittänyt yhteistyötä Kuosmalan koulun kanssa, ja keskustellut Kuosmalan lasten vanhempien kanssa mahdollisesta yhteistyöstä. Yhteistyö kiinnostaa molempia osapuolia.

 

 • 5-tie rakennetaan vihdoinkin, mikä tarkoittaa että Rahulaan tulee oma eritasoliittymä ja kaupunki tulee varmasti laajenemaan tänne suuntaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Visulahden alueen asutus lisääntyy ja tämä täyttää Sairilan koulun. Rahulan koulun lakkauttaminen olisi erittäin epäviisasta nyt.

 

 • Koululla neuvoteltiin asiasta kaupunginjohtajan kanssa hyvässä hengessä. Hän lupasi, että virkakoneisto selvittää Juva yhteistyön perusteellisesti. Erityinen maininta hänelle todella asiallisesta suhtautumisesta kylämme asiaan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaiset asiat

http://xn--rahulankyl-z5a.fi/siikakoskimikkeli
gallery/muokattu
gallery/sekoilua